Χατζηπέτρου Αθηνά | Portraits
Portraits Top 70 Women

Χατζηπέτρου Αθηνά

Χατζηπέτρου Αθηνά

Αθηνά Χατζηπέτρου- Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

  • Ανέλαβε πριν από ένα χρόνο πρόεδρος και CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με βασικό έργο την στήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδυτικών πρωτοβουλιών 

  • Η ΕΑΤ, υπό την καθοδήγηση της, σε ασφυκτικά περιθώρια χρόνου και σε καθεστώς τηλεργασίας, σχεδίασε και πρόσφερε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις

  • Από την αρχή της πανδημικής κρίσης και μέχρι τώρα, έχει στηρίξει τις μικρομεσίες και μεγάλες επιχειρήσεις μέσω των δύο κύκλων του ΤΕΠΙΧ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας

Η Αθηνά Χατζηπέτρου ανέλαβε πριν από ένα χρόνο πρόεδρος και CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με βασικό έργο την στήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Ομως σχεδόν αμέσως «χτύπησε» η πανδημία και η κυρία Χατζηπέτρου κλήθηκε να αναλάβει δράση στη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η ΕΑΤ, υπό την καθοδήγηση της, σε ασφυκτικά περιθώρια χρόνου και σε καθεστώς τηλεργασίας, σχεδίασε και πρόσφερε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις. Με τη μόχλευση των δημόσιων πόρων που της χορηγήθηκαν, δημιούργησε πραγματική ρευστότητα ύψους 9,3 δισ. ευρώ, που είναι και η υψηλότερη μόχλευση κεφαλαίων στην ιστορία της ΕΑΤ.

Από την αρχή της πανδημικής κρίσης και μέχρι τώρα, έχει στηρίξει τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μέσω των δύο κύκλων του ΤΕΠΙΧ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Τώρα υλοποιεί νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων (περίπου 8.000) με χαμηλότοκα δάνεια 460 εκατ. ευρώ, από τον Γ’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 (και με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος).

Εξ αρχής η Αθηνά Χατζηπέτρου είχε τονίσει ότι «στόχος της ΕΑΤ είναι να βγαίνει ένα προϊόν το μήνα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας». Και το πέτυχε. Η ίδια εξάλλου διαθέτει πολυετή εμπειρία σε έργα αναδιοργάνωσης και εγκατάστασης συστημάτων ERP, στον σχεδιασμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων (financial engineering).

Η Αθηνά Χατζηπέτρου, με σπουδές στα Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα και στην Πολιτιστική Διαχείριση (Kent-AUEB) και μετεκπαίδευση στο IMD Business School και στο Emory University, έχει εμπειρία 28 ετών στον χώρο της ελεγκτικής και της οικονομικής διαχείρισης. Το διάστημα 1996-2011 διετέλεσε Οικονομική Διευθύντρια των εταιρειών Coca Cola Hellas, Beiersdorf και του ομίλου Inchcape στην Ελλάδα (Toyota), σύμβουλος του UNECE, του RVO και του υπουργείου Ανάπτυξης σε θέματα χρηματοδοτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σήμερα η ΕΑΤ διαχειρίζεται χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με κυριότερα το ΤΕΠΙΧ Ι και ΙΙ, και το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19.

Υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Black Sea Trade & Development Bank, για την παροχή Εγγυήσεων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Αύξησε τη συμμετοχή της στα Funds του Growth Window του Equifund κατά 50 εκατ. ευρώ και στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenEU κατέθεσε προτάσεις χρηματοδοτικών εργαλείων συνολικού προϋπολογισμού 10,9 δισ. ευρώ.

Portraits70
© Portraits 2021. All rights reserved.            ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: