Τραυλού Μελίνα | Portraits
Portraits Top 70 Women

Τραυλού Μελίνα

Τραυλού Μελίνα

Μελίνα Τραλού, εφοπλιστής, Διευθύνουσα Σύμβουλος Neptune Lines

  • Βρίσκεται στο τιμόνι της Neptune Lines και διαχειρίζεται έναν στόλο από 17 «Pure Car and Truck Carrier», πλοία που μπορούν να μεταφέρουν από 1.500 μέχρι 4.600 αυτοκίνητα το καθένα, ενώ ο στόλος της είναι ένας από τους νεότερους στην Ευρώπη με μέσο όρο ηλικίας τα 8,5 έτη

  • Την τελευταία πενταετία πραγματοποίησε και ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο άνοιγμα στα Bulk Carriers, ιδρύοντας το 2017 την Neptune Dry. Η εταιρεία, σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Equasis διαθέτει έναν στόλο πέντε bulk carriers με μέσο όρο ηλικίας μόλις τα έξι έτη

  • Είναι Ιδρυτικό μέλος της Axion Hellas που προσφέρει υπηρεσίες στην κοινωνία, ειδικά στις ευάλωτες ομάδες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές των Ελληνικών νησιών και της Ελληνικής ηπειρωτικής χώρας

Στον άκρως ανταγωνιστικό τομέα των pure car carriers, των πλοίων δηλαδή που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την μεταφορά αυτοκινήτων, δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία η Μελίνα Τραυλού.

Η Neptune Lines που ίδρυσε ο πατέρας της Νίκος Τραυλός το 1973, είναι σήμερα η μοναδική μεγάλη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία στον συγκεκριμένο κλάδο. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, με προσεκτικές κινήσεις, κατάφερε και μεγάλωσε τον στόλο της με σύγχρονα πλοία, και επέκτεινε το δίκτυό της, εκτός από τη Μεσόγειο και στη Βόρεια Ευρώπη.

Ο χώρος, εξηγούν στο portraits άνθρωποι που γνωρίζουν την αγορά, είναι εξαιρετικά δύσκολος αφού τον μονοπωλούν μεγάλοι ναυτιλιακοί όμιλοι από την Ασία, αλλά και ορισμένοι ευρωπαϊκοί. Από χώρες που διαθέτουν ισχυρές αυτοκινητοβιομηχανίες, σε αντίθεση φυσικά με την Ελλάδα. Παρόλα αυτά η κυρία Τραυλού, έχει πετύχει όχι μόνο να αντέξει τον ανταγωνισμό, αλλά να αυξήσει και τα μερίδιά της.

Η Neptune Lines διαχειρίζεται έναν στόλο από 17 «Pure Car and Truck Carrier», πλοία που μπορούν να μεταφέρουν από 1.500 μέχρι 4.600 αυτοκίνητα το καθένα, ενώ ο στόλος της είναι ένας από τους νεότερους στην Ευρώπη με μέσο όρο ηλικίας τα 8,5 έτη.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η Neptune Lines είναι και από τους καλύτερους πελάτες του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, αφού το μεγάλο λιμάνι αποτελεί και την βάση των επιχειρήσεών της.

Ταυτόχρονα, όμως η κυρία Τραυλού την τελευταία πενταετία πραγματοποίησε και ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο άνοιγμα στα Bulk Carriers, ιδρύοντας το 2017 την Neptune Dry. Η εταιρεία, σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Equasis διαθέτει έναν στόλο πέντε bulk carriers με μέσο όρο ηλικίας μόλις τα έξι έτη.
Ιδιαίτερα δραστήρια είναι όμως και στα κοινωνικά πράγματα . Με πολυετή συμμετοχή στο Δ.Σ. της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στήριξε από την πρώτη στιγμή την δημιουργία της ΣYN- ENΩΣIΣ, του «βραχίονα» κοινωνικής προσφοράς που έχει αναπτύξει η Ενωση Eλλήνων Eφοπλιστών, μιας κοινής πλατφόρμας κοινωνικής στήριξης και ανάπτυξης υπεύθυνων πρωτοβουλιών συνδρομής της ναυτιλιακής κοινότητας στον τόπο.

Επίσης είναι και από τα ιδρυτικά μέλη της Axion Hellas που προσφέρει υπηρεσίες στην κοινωνία, ειδικά στις ευάλωτες ομάδες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές των Ελληνικών νησιών και της Ελληνικής ηπειρωτικής χώρας.

Portraits70
© Portraits 2021. All rights reserved.            ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: