αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ | Portraits

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ