δωρεά και ιδρυτής του netflix | Portraits

ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ NETFLIX