γυναίκα και παράσημο | Portraits

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΜΟ