γυναίκα πρόεδρος της Βουλής | Portraits

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ