πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ινδίας | Portraits

ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ