πρώτη σχεδιάστρια αυτοκινήτων στην ιαπωνία | Portraits

ΠΡΩΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ