σύζυγος Κάμαλα Χάρις | Portraits

ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΜΑΛΑ ΧΑΡΙΣ