τέως βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνος | Portraits

ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ