τοιχογραφία Φώτη Κόντογλου | Portraits

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ