Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου | Portraits

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ