νάρκισσος σύντροφος | Portraits

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ