POWER

Τίνα Μαυράκη (ΔΣ Mytilineos): Η έλλειψη γυναικών σε υψηλές θέσεις δεν είναι ζήτημα ικανότητας, αλλά θέμα ευκαιρίας

Η Τίνα Μαυράκη είναι μια διαπρεπής Ελληνίδα που ζει τα τελευταία 22 χρόνια στο Λονδίνο, και είναι μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της Μυτιληναίος και Managing director of Ingenios Ltd. Aφού πέρασε από θέσεις κλειδιά σε εταιρείες κολοσσούς, από τη Noble μέχρι τη Morgan Stanley, από το 2008 έχει τη δική της συμβουλευτική εταιρεία, με την οποία παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Κυβέρνηση της Ινδίας και την Πολιτεία της Maharashtra σχετικά με την πολιτική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη ρύθμιση των τιμολογίων ηλιακής ενέργειας.

Η πορεία της σε ανώτερες θέσεις για σειρά ετών,  στον ανδροκρατούμενο κλάδο των αγορών και των commodities διαψεύδει κάθε αίσθηση ότι οι γυναίκες απουσιάζουν από τις υψηλές θέσεις.

Η ίδια τονίζει ότι η έλλειψη  γυναικών σε υψηλές θέσεις δεν είναι ζήτημα ικανότητας ή κινήτρου, αλλά θέμα ευκαιρίας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο ανταγωνισμός γίνεται πολύ σκληρός και οι  ευκαιρίες πολύ επιλεκτικές καθώς ανεβαίνουμε στα υψηλότερα επίπεδα ιεραρχίας, εξηγεί και τονίζει ότι σήμερα οι εταιρείες έχουν όλους τους τρόπους να παρακολουθούν αν δίνεται ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες και όταν το κάνουν, κερδίζουν αξιοπιστία αλλά και κερδοφορία.

Κατά την άποψή της,  οι επίσημες ποσοστώσεις για τη γυναικεία συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια προσφέρουν μια κατάλληλη λύση για τη γυναικεία ενδυνάμωση και θεωρεί ότι η ώρα είναι κατάλληλη για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να μπουν ήπιες ποσοστώσεις και στις εκτελεστικές λειτουργίες.

Οι χώροι της οικονομίας και της πολιτικής ήταν παραδοσιακά ανδροκρατούμενοι χώροι. Αισθανθήκατε στην επαγγελματική σας πορεία ότι το φύλο σας, δημιούργησε εμπόδια ή καθυστέρησε την ανέλιξή σας;

Τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται μεγάλη πρόοδος  στην ενδυνάμωση των γυναικών. Έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε γυναίκες διευθύνουσες συμβούλους και γυναίκες Πρωθυπουργούς. Είναι σίγουρο ότι οι γυναίκες αυτές αποτελούν πρότυπα για τους επιχειρηματίες του σήμερα και για τους επίδοξους επαγγελματίες των διαφόρων κλάδων. Στην σταδιοδρομία μου, εδώ και 22 χρόνια, υπήρξα τυχερή για όλη την εξέλιξη της επαγγελματικής μου πορείας και για τις ανώτερες θέσεις ευθύνης που κατείχα. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορούμε να αποκρύψουμε το γεγονός ότι ούτε ο κλάδος της οικονομίας, ούτε ο κλάδος των φυσικών πόρων δεν υπήρξαν κατά παράδοση φιλικοί προς το «δεύτερο» φύλο ή τη διαφορετικότητα. Σε αυτούς τους κλάδους, οι γυναίκες συνάδελφοί μου ήξεραν ότι οι καριέρες τους είχαν «ταβάνι», ενώ συχνά οι πρωτοβουλίες τους στον επαγγελματικό τομέα αντιμετωπίζονταν με απαξίωση σχετικά με τις πρωτοβουλίες των γυναικών στον επαγγελματικό τομέα.

Το πραγματικό θέμα που τίθεται είναι η ουσιαστική εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης της εταιρικής και επιχειρηματικής πυραμίδας.

Σε έναν κόσμο όπου υπάρχει αφθονία δεδομένων και νέων μεθόδων επεξεργασίας των πληροφοριών, οι εταιρείες έχουν τα μέσα αξιολόγησης και διαμόρφωσης ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων.

Παρακολουθώντας την πρόοδο στις προσλήψεις, τη διατήρηση των εργαζομένων και την ανέλιξή τους, οι εταιρείες είναι σε θέση να καταγράφουν καλύτερα και να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα τις θέσεις τους. Παρακολουθώντας την πολυμορφία ή τον χειρισμό της μητρότητας, είναι δυνατός ο εντοπισμός της άνισης μεταχείρισης  λόγω φύλου. Τα ποσοστά συμμετοχής σε ευέλικτα προγράμματα εργασίας, στην εργασία εξ’ αποστάσεως και στην επιμερισμένη εργασία μπορούν να δώσουν βάθος στις λύσεις για τους ανθρώπινους πόρους. Η περαιτέρω προώθηση των αδειών πατρότητας και άλλων γονικών δικαιωμάτων των ανδρών μπορεί να διαμορφώσει μια έννοια ισομερούς κατανομής των ευθυνών στο σπίτι. Με μετρήσιμα δεδομένα και με σαφώς προσδιορισμένα στοιχεία μέτρησης της απόδοσης, οι εταιρείες είναι σε θέση να αποδεικνύουν κατά πόσο είναι ίση η μεταχείριση των φύλων στην εταιρική τους νοοτροπία. Όταν η εταιρική νοοτροπία είναι τεκμηριωμένη και γνήσια, οι εταιρείες εμπνέουν αίσθημα εμπιστοσύνης και πίστης των εργαζομένων τους σε αυτές, με καλύτερη κερδοφορία που θα αντέχει στο χρόνο.  

Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν συναντάμε γυναίκες σε ανώτερες θέσεις; Επειδή οι ίδιες δεν θέλουν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και να αναλάβουν την ευθύνη; Ή επειδή οι προϊστάμενοί τους δεν τις επιλέγουν; Ή οι πελάτες;

Η απουσία γυναικών σε διάφορες υψηλές θέσεις δεν είναι θέμα ικανότητας ή κινήτρων, αλλά αποτελεί θέμα ευκαιριών. Η ευκαιρία εμφανίζεται και προκύπτει στη διαχείριση ενός πρωτοποριακού έργου, στην κάλυψη ενός πολλά υποσχόμενου πελάτη, στην κατάληψη θέσης σε επιτροπή ανώτερου επιπέδου. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός και οι ευκαιρίες πιο επιλεκτικές όσο ανεβαίνει το επίπεδο στην ιεραρχία. Όσο λιγότερο ορατές είναι οι ευκαιρίες τόσο λιγότερο πιθανή είναι και η ευκαιρία σταδιοδρομίας. Όσο λιγότεροι οι καθοδηγητές που δίνουν την ευκαιρία ή οι «quality sponsors» , τόσο ισχυρότεροι είναι οι “αντίθετοι άνεμοι” και η πιθανότητα να βρεθεί κανείς έξω από τον εταιρικό αγώνα δρόμου.

Αντιθέτως, έχω παρατηρήσει μια φρέσκια και στρατηγική προοπτική σε όσες επιστρέφουν από άδεια μητρότητας. Διαπίστωσα ανάληψη πολλαπλών καθηκόντων και αποτελεσματική διεκπεραίωση έργων στις εργαζόμενες μητέρες. Έχει ευρέως αναγνωριστεί ότι μία νοοτροπία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη διαμορφώνει θετική και διαρκώς δυναμική εργασιακή απόδοση. Η έξυπνη και βιώσιμη ηγεσία θα προσθέσει την υψηλότερη αξία για τη γενικότερη ανάπτυξη και εμβέλεια της νοοτροπίας αυτής που θα καθοδηγήσει την απόδοση μεταξύ των φύλων.

Και αυτή είναι η πρόκληση για την ηγεσία. Οι ηγέτες καλούνται να επενδύσουν με ουσιαστικό τρόπο στην πολυμορφία του ανθρώπινου κεφαλαίου σε πιο μακροπρόθεσμη βάση. Καλούνται να μεγεθύνουν τις δεξιότητες, να οδηγήσουν πιο μακριά τα όρια της δημιουργικότητας, να επιτρέψουν στις αστοχίες να διορθώνονται και στις ευκαιρίες να επιστρέφουν. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη θα καταστήσει εφικτή την ένταξη και συμμετοχή και  των δυο φύλων σε διάφορα τμήματα της εταιρείας,  διευρύνοντας τα επαγγελματικά γνωστικά πεδία. Αυτό θα αποβεί προς όφελος όλων των χώρων εργασίας. Έχω 9 χρόνια εμπειρίας σε αίθουσα συναλλαγών χρηματοοικονομικής αγοράς και έχω διαπιστώσει τη θετική διαφορά που προκύπτει από την κατανομή ευκαιριών μεταξύ των δυο φύλων.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αλλαγή στη στάση των μεγάλων επιχειρήσεων απέναντι στις γυναίκες; Τις επιλέγουν ευκολότερα σε ανώτερες θέσεις σε σχέση με το παρελθόν; Τι συμβαίνει στον κλάδο σας;

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα προσωπικό παράδειγμα από τη σταδιοδρομία μου ως μη εκτελεστικό μέλος. Είμαι το νεότερο σε ηλικία Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MYTILINEOS, εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο με κύκλο εργασιών 2,3 δισ. ευρώ στον κλάδο της Ενέργειας, της Μεταλλουργίας, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών &  Έργων Αποθήκευσης Ενέργειας και Βιώσιμων Υποδομών.  Το δεύτερο νεότερο Μέλος του ΔΣ είναι μια επίσης επιτυχημένη γυναίκα.

To 20% των μη εκτελεστικών μελών έχουν λοιπόν ένα συγκεκριμένο προφίλ και το  ΔΣ επωφελείται τόσο από τη διαφορετικότητα των φύλων, όσο και την ηλικιακή διαφορά των μελών του, και υιοθετεί μία προοπτική με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Αυτό αποτελεί πράγματι προοδευτικό τρόπο σκέψης για έναν οργανισμό υψηλής κεφαλαιοποίησης που εστιάζει σε φυσικούς πόρους, καθώς αυτή η επιλογή επιδιώχθηκε οικειοθελώς. Έτσι λοιπόν, τείνω να συμφωνήσω ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο συνειδητοποιημένες ως προς την απασχόληση και των δυο φύλων στα υψηλότερα κλιμάκια. Οι τυπικές ποσοστώσεις των διοικητικών συμβουλίων παρέχουν, κατά την άποψή μου, μια αξιόπιστη λύση γυναικείας ενδυνάμωσης, κάτι που δεν χρειάζεται να γίνεται σε βάρος της αξιοκρατίας.

Το θέμα είναι κατά πόσο επαρκούν για τη διαμόρφωση μιας καλύτερης ισορροπίας των φύλων στον αυξανόμενο πληθυσμό των εκτελεστικών μελών. Κατά την άποψή μου έχει πλέον φθάσει η ώρα για την εισαγωγή ευέλικτων ποσοστώσεων και στις εκτελεστικές αρμοδιότητες και λειτουργίες.

Ακόμα και αν αποτελούν μια άκομψη ή αυθαίρετη αφετηρία, εξαναγκάζουν τους επιχειρηματικούς οργανισμούς να διεξάγουν ουσιαστική διαχείριση των ταλέντων τους και προσεκτικό προκαταρκτικό σχεδιασμό. Με τη δημιουργία δεξαμενής ταλέντων με εύρος σκέψης, ποικιλομορφίας και στρατηγικής, οι εταιρείες διασφαλίζουν τη συνέχειά τους. Δημιουργούν μεγαλύτερο βάθος ομάδων που είναι τόσο απαραίτητο και οργανώνουν το σχεδιασμό για τη διαδοχή, διαμορφώνουν και ενδυναμώνουν την εταιρική τους νοοτροπία και διαχειρίζονται με καλύτερο τρόπο τις κρίσεις. Τόσο με τις μη εκτελεστικές ποσοστώσεις, όσο και με τις ευέλικτες εκτελεστικές ποσοστώσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις θα τείνουν να επενδύουν και να καρπώνονται τα οφέλη από ένα ανθρώπινο κεφάλαιο που θα διαπνέεται από τη διαφορετικότητα, δημιουργώντας μια θετική δυναμική και με πολλά επίσης παράλληλα και παράπλευρα πλεονεκτήματα.

Η κρίση της πανδημίας έφερε αλλαγές στην καθημερινότητα και την οικονομία. Πιστεύετε ότι οι οικονομίες θα ανακάμψουν και ποια είναι η σημαντικότερη γνώση που αποκτήσατε από αυτή τη συγκυρία;

Κατά την άποψή μου οι οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19 είναι δομικές και εκτεταμένες, πολύ πέρα από αυτό που αφήνουν να εννοηθεί οι αποτιμήσεις των μετοχών. Από τα θετικά που παρατηρούνται, η πιο καλοδεχούμενη συνέπεια είναι ότι διαπιστώνουμε μια ενδυνάμωση της προσοχής για την αειφορία, τόσο στις επιχειρηματικές συμπεριφορές όσο και στις επενδυτικές αποφάσεις. Η τάση αειφορίας, οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί στόχοι και οι στόχοι διακυβέρνησης (ΠΚΔ) έχουν σταθεροποιηθεί πλέον, οι σκέψεις γύρω από τα θέματα αυτά ωριμάζουν και επιταχύνεται η δυναμική τους.

Καταβάλλονται συνεχώς μεγαλύτερες προσπάθειες συμφωνίας επί κοινών παραμέτρων και σημείων αναφοράς με ιδιαίτερη εστίαση σε ειδικούς, ουσιαστικούς και αναλυτικούς δείκτες μέτρησης για τις μετρήσεις και τις συγκρίσεις. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις καταβάλλουν ειλικρινείς προσπάθειες σύνδεσης της αειφορίας με τον εταιρικό τους σκοπό. Είχαμε ήδη διαπιστώσει εξαιρετικές αποδόσεις επενδύσεων με πρόσημο αειφορίας πριν προκύψει ο Covid-19. Από τότε, διευρύνθηκε η ψαλίδα και η τάση αυτή θα επιταχυνθεί περαιτέρω. Υπάρχουν ειδικές δεξαμενές κεφαλαίων προσανατολισμένων προς την αειφορία που αυξάνονται συνεχώς, καλώντας για μεγαλύτερη πειθαρχία στις επενδυτικές διαδικασίες. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, είχα την ευχαρίστηση να συνεργαστώ με το Hellenic Impact Investing Network, το οποίο ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί για δράσεις στην επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα. Το αποτύπωμά του είναι ήδη ορατό. Για μένα η αειφορία αποτελεί το κλειδί για ανάκαμψη διαρκείας σε κάθε κλίμακα οικονομικής δραστηριότητας. Και αυτό θα αποτελέσει το μείζον ‘παράπλευρο όφελος’ της πανδημίας, στον βαθμό κατά τον οποίο οι αρχές της αειφορίας εισχωρούν στην εταιρική νοοτροπία.

 

Who is Who

Για πολλά χρόνια υπήρξε Ανώτερο Στέλεχος στην αγορά Εμπορευμάτων και επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών (Commodities and FinanceSeniorManager) και διαθέτει εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1998  ενώ από το 2016 μέχρι πρόσφατα ήταν Επικεφαλής Χρηματοδότησης για την Εταιρία Gemcorp Commodities, όπου ανέπτυξε τις Διευθύνσεις των Γενικών Οικονομικών Υπηρεσιών και των Επενδυτικών Σχέσεων. Ως Διευθύντρια Επενδυτικής Τραπεζικής στον Όμιλο Noble (2011-2016), πραγματοποίησε επενδύσεις παγκοσμίως. και είχε μείζονα συμβολή στην ανάπτυξη του Τμήματος Μετάλλων του Ομίλου οργανώνοντας  τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων αργού πετρελαίου, LNG και άνθρακα.

Από το 1998 έως το 2007, η κυρία Μαυράκη εργάσθηκε στην Επενδυτική Τραπεζική ως Trader Σταθερού Εισοδήματος (FixedIncome) στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά διετέλεσε διαχειριστής κινδύνου στις αγορές Euro και US$ για την Citigroup. Στη συνέχεια, επέκτεινε τις αρμοδιότητές της στη Morgan Stanley συμβουλεύοντας θεσμικούς επενδυτές στην τοποθέτησή κεφαλαίων, καθώς και Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες στα ετήσια προγράμματα έκδοσης ομολογιών και στα στρατηγικά αντισταθμιστικά τους μέτρα.

Σήμερα είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Μυτιληναίος με αντικείμενο τις αγορές και τη βιωσιμότητα και Managing director της Ingenios Ltd.

Γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος του πτυχίου Philosophy, Politics & Economics από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά από το LondonBusinessSchool. Είναι κάτοχος του CFA Charter.

Το 2012 ίδρυσε και διηύθυνε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Hellenic Hope, το οποίο παρέχει σίτιση και εκπαιδευτική και ιατρική υποστήριξη σε χιλιάδες άπορα παιδιά στην Ελλάδα.

 

Διαβάστε επίσης:

Αλεξάνδρα Σδούκου: Έντονο το επενδυτικό ενδιαφέρον-Τι είπε για υβριδικά, αποθήκευση, θαλάσσια πάρκα, υδρογόνο και ΑΠΕ χωρίς προστατευτικό καθεστώς

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου: Ποια είναι η πολυπράγμων δικηγόρος που προτείνει ο Γ. Στουρνάρας για τη θέση υποδιοικητή στην ΤτΕ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Tα τρία όπλα που χρησιμοποιούμε για να κρατήσουμε ασφαλείς τις δομές φροντίδας ηλικιωμένων

 

Ακολουθήστε το Portraits στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση