ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

3 εμπόδια που έχουν να ξεπεράσουν οι νέες γυναίκες επιχειρηματίες

Photo by Cesar La Rosa on Unsplash

Το θέμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας πρόκειται να μας απασχολήσει αρκετά μέσα στο 2020. Το εργατικό δυναμικό γίνεται όλο και πιο ποικίλο, καθώς περισσότερες γυναίκες επιδιώκουν να κάνουν τα οράματά τους πραγματικότητα και να επωφεληθούν από αυτό.

Μια μελέτη που ανατέθηκε από την «American Express» ανέφερε ότι από τον Ιανουάριο του 2017 περίπου 11,6 εκατομμύρια γυναικείες επιχειρήσεις έφεραν περισσότερα από 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια συλλογικά στα έσοδα.

Αν και η έναρξη μίας νέας επιχείρησης δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση μπορεί να παρουσιάσει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα όταν επικεφαλής αυτής είναι μία γυναίκα. Το σύνολο των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει μοιράζεται σε τρία βασικά εμπόδια που αφορούν πρώτα και κυριότερα την ισοτιμία του γυναικείου φύλου απέναντι στο αντρικό και επομένως την άνιση μάχη που δίνουν αρκετές φορές μέχρι να ενσωματωθούν στην αγορά.

Δεύτερον την υποστήριξη και τη βοήθεια που λαμβάνουν σχετικά με διασυνδέσεις για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές απαιτήσεις και τρίτον σε ό,τι αφορά τη διαχείριση χρόνου απέναντι σε άλλες άμεσες ανάγκες.

1. Ανησυχίες σχετικά με την ένταξη

Photo by Kinga Cichewicz on Unsplash

Η κοινωνική ταυτότητα είναι ένα θέμα που απασχολεί συχνά στο διαδίκτυο. Εξάλλου δεν αποτελεί μυστικό το γεγονός ότι οι γυναίκες συχνά πέφτουν θύματα διακρίσεων με βάση το φύλο, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό.

Ακόμα και κατά τη διαδικασία μίας πρόσληψης στο θέμα της μισθοδοσίας η ισότητα είναι συχνά μια άνιση μάχη. Οι γυναίκες επιχειρηματίες, ιδιαίτερα όσες βρίσκονται στο ξεκίνημα έχουν να αντιμετωπίζουν πρόσθετες πιέσεις, αφού θεωρούνται ιδιαίτερα αυταρχικές όταν εκδηλώνουν κοινά χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ανδρική ηγεσία.

Για τον λόγο αυτό οι γυναίκες επιχειρηματίες λειτουργούν συνήθως με αυξημένη αίσθηση κοινωνικής ευθύνης διότι χωρίς αυτή θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ανεπιθύμητες συνέπειες, όπως να κατακριθούν στα κοινωνικά μέσα.

2. Έλλειψη δικτύου υποστήριξης

Photo by Thought Catalog on Unsplash

Είναι σημαντικό για τις γυναίκες επιχειρηματίες να δημιουργήσουν ένα επαγγελματικό δίκτυο που να αποτελείται από άλλες γυναίκες επιχειρηματίες που θα στηρίζει η μία την άλλη. Πολλές φορές τυχαίνει να μην έχουν τους κατάλληλους πόρους που θα στραφούν για την ανάπτυξη της επιχείρησης τους, είτε πρόκειται για τη σύνταξη μιας ισχυρής στρατηγικής, είτε για νόμιμη γραφειοκρατία, οι επιχειρηματίες χρειάζονται ένα ευρύ δίκτυο διασυνδέσεων.

Η Stephanie Burns, ιδρύτρια της «Chic CEO» λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, εξουσιοδότησε γυναίκες με τις αντίστοιχες γνώσεις να αναλάβουν αυτό το κομμάτι. Στην ιστοσελίδα της ανέφερε ότι η ιδέα της προέκυψε όταν σκέφτηκε ότι δεκαπέντε από τις φίλες της ήταν μπερδεμένες κατά τη διάρκεια έναρξης της επιχείρησης τους . Γι’ αυτό και δημιούργησε μία σειρά από «how to» οδηγούς με επιχειρηματικά θέματα για να τις βοηθήσει να επιτύχουν πιο γρήγορα το νέο τους εγχείρημα.

Η ενίσχυση αυτής της συναισθηματικής συντροφικότητας είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει στις ιδιοκτήτριες επιχειρήσεων να ακουμπήσουν η μία στην άλλη προκειμένου να φτάσουν στην κορυφή. Συγχρόνως καταφέρνει να ενισχύσει τη χαμηλή αυτοπεποίθηση να γεννήσει καινούριες ιδέες και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μίας πιθανής αποτυχίας.

3. Διαχείριση Χρόνου

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Μία επιχειρηματική επιτυχία εξαρτάται και από τη σωστή διαχείριση χρόνου. Οι εργαζόμενες γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση συχνά έχουν άλλες άμεσες ανάγκες που τους αναγκάζουν να θέτουν σε αναμονή τα επαγγελματικά τους όνειρα.

Για παράδειγμα μία μητέρα που πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο για την επίτευξη των στόχων της, έχει να ανησυχεί πρωτίστως για τη φροντίδα των παιδιών της. Κατά την έναρξη μιας επιχείρησης, ο προϋπολογισμός του χρόνου είναι εξίσου σημαντικός με τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού.

Είναι φυσικό για τις νέες επιχειρηματίες να ανησυχούν για πράγματα που δεν μπορούν να ελέγξουν απόλυτα. Η επιτυχία όμως μπορεί να έρθει πιο γρήγορα με την οικοδόμηση ισχυρών συνδέσεων και την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου. Το πιο σημαντικό πάντως είναι να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ τους.