ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το μεγαλύτερο «όπλο» μιας leader: Πώς η πανδημία μπορεί να φέρει την ισότητα των φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια

Photo by CoWomen on Unsplash

Η πανδημία έχει κρατήσει πίσω τις γυναίκες. Ευνόησε κάθε μορφής ανισότητα, δεν τους επέτρεψε να εξελιχθούν επαγγελματικά, ενώ τους έθεσε πρωτόγνωρα εμπόδια. Οι άνδρες, από την πλευρά τους, συνέχισαν ανενόχλητοι να προχωρούν μπροστά, καθώς δεν επωμίστηκαν οι ίδιοι τα οικογενειακά βάρη.

Κι όμως, οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις βλέπουν πως ο κορονοϊός μπορεί να μετατραπεί στο μεγαλύτερό τους «όπλο». Σύμφωνα με την έρευνα της KPMG Global Female Leaders Outlook, μάλιστα, θα μπορούσε να δράσει ισοσταθμίστηκα για ένα ανθρώπινο δυναμικό χωρίς αποκλεισμούς, αναφέρουν ως βασικό τους κίνητρο τον θετικό αντίκτυπο που θέλουν να έχουν στον κόσμο, ενώ υιοθετούν την ψηφιακή ατζέντα περισσότερο από ποτέ. Ενώ το 40% τους θεωρεί δε θεωρεί πιθανή μια επιβράδυνση στα οφέλη που έχουν επιτευχθεί για την ποικιλομορφία και την ένταξη, σε ποσοστό 91% στην Ελλάδα αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις απέχουν κατά πολύ από την επίτευξη πραγματικής ποικιλομορφίας στα ΔΣ και τις ομάδες διοίκησης τους.

«Σε ένα περιβάλλον όπου η προσέλκυση και διακράτηση του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού παραμένει βασική προτεραιότητα για τους CEO, η απουσία αποκλεισμών θα έχει πραγματικά θετική επίδραση στην επιτυχία τόσο των εταιρειών όσο και των οικονομιών», σημειώνει η Ενχλάμου Ντλόμου Global Head of People της KPMG. «Τα ηγετικά στελέχη που το αντιλαμβάνονται αυτό και που έχουν την ικανότητα να στηρίζουν την ευελιξία, να προάγουν κουλτούρες χωρίς αποκλεισμούς και να δημιουργούν ένα περιβάλλον που επικεντρώνεται στον σκοπό και τις αξίες στον κόσμο όπως θα διαμορφωθεί μετά την πανδημία, θα είναι πιο ελκυστικά για τις γυναίκες, καθώς και για ένα εύρος ταλαντούχου δυναμικού που δεν εκπροσωπείται αρκετά, όπως τα άτομα που ζουν με αναπηρίες, εθνοτικές ομάδες και τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ».

Η Πέγκυ Βελλιώτου, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλάδα με αφορμή τη δημοσίευση της έρευνας δήλωσε «H πανδημία της νόσου COVID-19 αποτελεί καθοριστική για την εποχή μας παγκόσμια κρίση. Έχει αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού για τις κοινωνίες και τις οικονομίες. Σε σύγκριση με προηγούμενες κρίσεις, η νόσος COVID-19 έχει τη δυνατότητα να επιφέρει πιο μόνιμες αλλαγές, όχι μόνο στην προσωπική μας ζωή (τηλεργασία και τηλε-εκπαίδευση) και σε επιχειρηματικούς τομείς (ψηφιακός μετασχηματισμός και επικοινωνία), αλλά και στον δημόσιο χώρο (κυβερνητική συμμετοχή και ρυθμίσεις). Για τις Ελληνίδες σε διοικητικές θέσεις, οι προκλήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που βρίσκονται στην εκπνοή παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, έχοντας ήδη επιδείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα και διαχειριστεί συνθήκες γεμάτες ανατροπές. Θα ήθελα προσωπικά να τις συγχαρώ για το ρόλο που διαδραματίζουν στο Ελληνικό επιχειρείν, αλλά και τη συμβολή τους στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία εν γένει. Η συνδρομή τους αποτελεί κορωνίδα και μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα μας».

Θετικός αντίκτυπος

Η ανισότητα των φύλων και η κλιματική αλλαγή αποτέλεσαν τα δύο βασικά ζητήματα που προσδιόρισαν ως τομείς για τους οποίους αισθάνονται πίεση να δράσουν από τα ενδιαφερόμενα μέρη τους:

– 42% των γυναικών στις παγκοσμίως και το 41% των Ελληνίδων γυναικών αναφέρουν ότι οι δράσεις βιωσιμότητας για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής θα ληφθούν ακόμα περισσότερο υπόψη στις στρατηγικές αποφάσεις μετά την κρίση της πανδημίας

– Παραπάνω από τις μισές (58% παγκοσμίως και 52% στην Ελλάδα) δηλώνουν ότι θέλουν να εδραιώσουν τα οφέλη για τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή, τα οποία καταγράφηκαν ως αποτέλεσμα της κρίσης, ενώ 48% των γυναικών παγκοσμίως και το 38% των Ελληνίδων αναφέρουν ότι η ανταπόκρισή τους στην πανδημία έχει μετατοπίσει την εστίαση τους προς το «Κ» των Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ΠΚΔ-ESG)

– 42% των γυναικών παγκοσμίως και το 38% των Ελληνίδων γυναικών πιστεύουν ότι τα μέτρα που έχει πάρει η εταιρεία τους πρόσφατα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού ήταν αποτελεσματικά.

Υιοθέτηση του disruption

Η πλειοψηφία (80% παγκοσμίως και 85% στην Ελλάδα) των γυναικών είδαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους να επιταχύνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι μεγαλύτερες εξελίξεις έχουν σημειωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών, όπου 30% παγκοσμίως και 38% στην Ελλάδα αναφέρουν ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί τους έχει φέρει χρόνια μπροστά από το σημείο όπου περίμεναν να είναι σήμερα. Ωστόσο, εννέα από τις δέκα (92% παγκοσμίως και 94% στην Ελλάδα) που ερωτήθηκαν συμφωνούν ότι η εταιρεία τους έχει περιθώρια βελτίωσης στις διαδικασίες καινοτομίας και εκτέλεσης.

Βελτίωση των προοπτικών των εταιρειών τους, παρά τις αντιξοότητες

Σχεδόν μία στις δύο (58% παγκοσμίως και 56% στην Ελλάδα) συμμετέχουσες παραμένουν αισιόδοξες ή πολύ αισιόδοξες αναφορικά με την προοπτική ανάπτυξης των εταιριών τους για την επόμενη τριετία. Ήταν ωστόσο λιγότερο αισιόδοξες για την παγκόσμια οικονομία, με 46% παγκοσμίως και 38% στην Ελλάδα να αναμένουν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μόλις 29% παγκοσμίως να δηλώνουν αισιόδοξες ή πολύ αισιόδοξες με το ποσοστό της Ελλάδας να παραμένει σε ακόμη πιο χαμηλούς ρυθμούς (18%).

Εξελισσόμενος ορισμός του εργασιακού κόσμου

Η πιο σημαντική αλλαγή που έφερε η κρίση είναι η αυξημένη χρήση των εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας και συνεργασίας. Μάλιστα, η πλειοψηφία (97% και 94% στις παγκοσμίως και στην Ελλάδα αντιστοίχως) αναφέρει ότι επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτήν την ψηφιακή ανάπτυξη. Επιπλέον, 58% των γυναικών παγκοσμίως και 47% των Ελληνίδων πιστεύουν ότι η προσωπική τους επικοινωνία με τους συνεργάτες τους έχει βελτιωθεί στη διάρκεια της κρίσης.

Οι μισές από τις συμμετέχουσες παγκοσμίως πιστεύουν ότι η προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού έχει διευρυνθεί χάρη στην ευελιξία που μπορεί να προσφέρει η εξ αποστάσεως εργασία. Στον αντίποδα βρίσκεται η Ελλάδα, με μόλις 24% να υποστηρίζει αυτήν την άποψη. Ωστόσο είναι αναμφίβολο τόσο για τις γυναίκες παγκοσμίως όσο και για τις Ελληνίδες ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει οδηγήσει την εταιρεία τους να κάνει σημαντικές αλλαγές στην πολιτική της.

Σε ερώτηση για το ποια προσωπικά προτερήματα θεωρούν απαραίτητα για να ξεπεράσουμε την κρίση της νόσου COVID-19, διακρίνουμε σημαντικές διαφορές στις γυναίκες παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Το πιο σημαντικό προτέρημα για την Ελληνίδα ηγέτιδα είναι να «ενεργεί με μεγάλο βαθμό ευελιξίας και κινητικότητας (53%), ενώ για τις γυναίκες παγκοσμίως το «να είναι κανείς οραματιστής και καινοτόμος» (44%). Ως ένα επιπλέον προτέρημα, οι γυναίκες στην Ελλάδα θεωρούν ότι είναι «να δίνουν σωστές εξηγήσεις και με σαφήνεια» (29%), ενώ για τις γυναίκες στις παγκοσμίως είναι «να λειτουργούν με ομαδικό πνεύμα» (42%).

Επιπλέον, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται να καθιερωθούν νέα συστήματα κινήτρων για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα πλέον κατάλληλα άτομα. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, οι γυναίκες τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα αξιολογούν τη σωστή ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής ως το πιο σημαντικό κίνητρο (50% και 59% αντιστοίχως). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ η ευελιξία χρόνου αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό κίνητρο για τις γυναίκες παγκοσμίως (48%) και το κατατάσσουν στην 3η θέση, οι Ελληνίδες γυναίκες δεν το θεωρούν τόσο σημαντικό κίνητρο για την αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων (18%).

«Ενώ είναι αλήθεια ότι η κρίση έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες, φαίνεται όμως και ότι η πανδημία ίσως αποδειχθεί καταλυτική για την ισότητα των φύλων σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα», σημειώνει η Angelika Huber-Strasser, Head of Corporates της KPMG Γερμανίας. «Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στην έρευνα, η κρίση μπορεί τελικά να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις γυναίκες ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ψηφιακής επικοινωνίας, των τεχνολογικών εξελίξεων και των αλλαγών στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών».

 

Διαβάστε επίσης:

Ανισότητα στην εποχή του κορονοϊού: Το Δεκέμβριο χάθηκαν 140 χιλιάδες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ – Όλες ανήκαν σε γυναίκες

Έρευνα: Πώς η σωστή επιλογή λέξεων γεφυρώνει το χάσμα των φύλων στην εργασία

Η Unilever πρωτοπορεί: Μηδένισε το «χάσμα» των φύλων

 

Ακολουθήστε το Portraits στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση