ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι η σχέση του αυτισμού και της κατάθλιψης με το μικροβίωμα του εντέρου

Photo by bruce mars on Unsplash

Η υγεία του εντέρου μπορεί να επηρεάσει την προσωπικότητα μας. Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, δεν παύει όντως να ισχύει. Η θεωρία αυτή αποδείχθηκε μέσω μιας έρευνας από το τμήμα πειραματικής ψυχολογίας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που έδειξε ότι τα βακτήρια του εντέρου συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας. Επίσης τα στοιχεία έδειξαν τα πιθανά οφέλη που προσφέρουν τα προβιοτικά.

Η ιατρική κοινότητα παρακολουθεί στενά το θέμα, ενώ οι έρευνες που συνδέουν τον εγκέφαλο με τα μικρόβια συνεχίζουν να αυξάνονται. Αν και οι περισσότερες έχουν γίνει σε ζώα, αυτές που εφαρμόζονται σε ανθρώπους αφορούν κυρίως στο ρόλο που παίζει το μικροβίωμα του εντέρου σε κάποιες νευροψυχιατρικές καταστάσεις.

Οι ερευνητές συνέλεξαν κόπρανα από τους συμμετέχοντες και χρησιμοποίησαν την ανάλυση αλληλουχίας γονιδίου 16S rRNA για να εξετάσουν την αφθονία των ειδικών βακτηρίων.

Επιπλέον στη μελέτη οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ένα διεξοδικό ερωτηματολόγιο που με ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά, την υγεία, τον τρόπο ζωής τους και τους κοινωνικούς και δημογραφικούς παράγοντες.

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν μια σειρά στατιστικών αναλύσεων, οι οποίες βοήθησαν να καθοριστεί η σχέση μεταξύ της σύνθεσης των βακτηρίων του εντέρου και των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς όπως η κοινωνικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, αξιολόγησαν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με βάση το «μοντέλο προσωπικότητας πέντε παραγόντων».

Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές στην προσωπικότητα ομαδοποιούνται γύρω από πέντε κύριους τομείς, ή όπως είναι ευρέως γνωστός ο όρος «Big Five»:

Ο πρώτος τομέας αφορά την εξωστρέφεια ενός ατόμου ή την τάση του να αναζητά την παρέα των άλλων

Ο δεύτερος τομέας αφορά τη συμπόνοια που ορίζεται ως «εμπιστοσύνη και ανταπόκριση στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις»

Ο τρίτος τομέας αφορά τη γνωστικότητα ​​ή την προσοχή στη λεπτομέρεια και την εστίαση.

Ο τέταρτος τομέας αφορά τον αρνητισμό, δηλαδή την τάση να αισθάνεται ένα άτομο αρνητικά συναισθήματα

Ο πέμπτος τομέας αφορά την καινοτομία και εφευρετικότητα. Πιο συγκεκριμένα οι ερευνητές τον χαρακτήρισαν ως «δημιουργικότητα, πνευματική περιέργεια και προθυμία να αναζητήσουν τα άτομα νέες εμπειρίες»

Η μελέτη αποκάλυψε ότι διάφοροι τύποι βακτηρίων οι οποίοι σε προηγούμενες έρευνες συνδέονταν με τον αυτισμό, είχαν επίσης συσχετισμούς με τις διαφορές κοινωνικοποίησης στον γενικό πληθυσμό.

Αυτό υποδηλώνει ότι το μικροβίωμα του εντέρου, μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στα ακραία χαρακτηριστικά συμπεριφοράς που παρατηρούνται στον αυτισμό αλλά και στη μεταβολή της κοινωνικής συμπεριφοράς στο γενικό πληθυσμό.

Επιπλέον, η μελέτη διαπίστωσε ότι τα κοινωνικά άτομα είναι πιο πιθανό να έχουν περισσότερη ποικιλομορφία στη σύνθεση βακτηρίων του εντέρου. Αυτό υποδηλώνει ότι η κοινωνική δράση μπορεί να προάγει την ποικιλομορφία των μικροβίων του εντέρου.

Η ανάλυση αποκάλυψε επίσης ότι η μικρότερη ποικιλομορφία συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα στρες και άγχους.

Η σημασία της διατροφής

Η έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που έτρωγαν περισσότερα τρόφιμα με φυσικά προβιοτικά είχαν αρκετά χαμηλότερα επίπεδα άγχους και ήταν επίσης λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν ψυχική ασθένεια.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το μικροβίωμα του εντέρου και κατά συνέπεια τη συμπεριφορά και την ψυχολογική μας ευημερία με άγνωστους ακόμα τρόπους.

Η έρευνα αυτή μπορεί να φανεί χρήσιμη σε μελλοντικές έρευνες για τον ρόλο των βακτηρίων στη συμπεριφορά, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση για την ανάπτυξη νέων θεραπειών για αυτισμό και κατάθλιψη.